Wat doen we?

Wat doen wij?

Individuele therapie voor volwassenen en jongeren.

Mensen komen in individuele therapie vanuit het bewustzijn dat ze in hun leven tegen zaken aanlopen die hen belemmeren te functioneren zoals ze dat zelf zouden willen.
Individuele therapie is dan het samen zoeken naar alternatieven in denken, doen en voelen om deze belemmeringen op te heffen of hun impact te verminderen. En omdat we vanuit de systeemtherapie werken is dat steeds in relatie tot je omgeving.
Enkele voorbeelden: angsten, rouwverwerking, overbelasting, persoonlijke ontwikkeling, verslavingsproblematiek, problemen op het werk / burn-out, sociale problemen, of gewoon om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is.

Relatietherapie en bemiddelingsgesprekken.

Soms lijkt het dat je elkaar niet meer kan bereiken in je relatie of zijn er veel onuitgesproken verwachtingen. Hiermee aan de slag gaan, de communicatie verbeteren, conflicten uitpraten en nieuwe keuzes maken voor je relatie, daar gaat het om. En als dat niet kan, als scheiden je/jullie keuze is, hoe doe je dat dan zo dat je jezelf en anderen zo weinig mogelijk schade toebrengt?

Gezinstherapie.

Soms trekt iemand uit een gezin aan de bel, maar blijken de problemen slechts op te lossen als ook de andere leden betrokken worden. Dan wordt het een zaak van het hele gezin. In dat geval heeft vaak ook het hele gezin baat bij de behandeling.

Verslaving.

Als je merkt dat je meer drinkt of gebruikt dan je van plan bent, dat gokken, gamen, sociale netwerksites, enz.. je meer opslorpen dan je wil, en dit een probleem vormt.. Als je merkt dat je niet meer vrij bent, je keuzes bepaald worden door een middel, het spel je de baas is, dan is het tijd om er iets aan te doen. Therapie kan je daarbij helpen…