Vragen

Vragen?

Hoe meldt u zich aan?

U maakt een telefonische afspraak of meldt u aan per e-mail.
U neemt zelf het initiatief, wordt doorverwezen door uw huisarts of door andere hulpverleners of instellingen. De vervolgafspraken worden aan het eind van het consult gemaakt. Indien nodig wordt samengewerkt met uw verwijzer, andere hulpverleners of artsen. U dient voor deze contacten met anderen steeds toestemming te geven.

Hoe lang duurt een therapie?

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon. Dit hangt onder meer af van de aard van uw problemen. In het begin van de therapie zal de vermoedelijke duur besproken worden. Tijdens de therapie kan soms blijken dat de therapie korter kan, soms moet er een verlenging afgesproken worden. Normaal gezien wordt de therapie in overleg afgesloten.

Beroepsgeheim, rechten, en dergelijke?

Bij psychotherapie is er sprake van een overeenkomst tussen u en de psychotherapeut. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Belangrijke rechten zijn: – u heeft recht op informatie – u heeft recht op geheimhouding van uw gegevens – u heeft recht op inzage van uw dossier – u heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen.

Wat kost het?

Therapie bij een zelfstandig gevestigde psychotherapeut wordt berekend aan een tarief per consult. Dit moet u in principe zelf betalen, sommige ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor enkele gesprekken. Betaling gebeurt op het einde van ieder consult. Voor jongeren betalen de meeste ziekenfondsen een gedeelte van de kosten, en dat voor een bepaald aantal gesprekken. Informatie hierover vindt u op de website van uw ziekenfonds. Ook voor volwassenen bieden sommige ziekenfondsen een beperkte vergoeding.

In onze praktijk is de prijs per sessie voor individuele therapie 45 €
Voor relatie of gezinstherapie 50 € per sessie
Voor supervisie 50€ per sessie