Home

Welkom bij de praktijk voor psychotherapie- Opgrimbie

Onze praktijk is opnieuw open voor contacten, wij eerbiedigen daarbij afstandsregels en vragen op voorhand of u geen symptomen hebt van een besmetting met covid-19. Wij blijven tevens werken met beeldbellen met een beveiligde verbinding.

Systeemtherapie?

Als we hier over systeem spreken spreken we over het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken.
Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen,
zoals het gezin, het gezin van herkomst, de partnerrelatie, familie, werk, school.
Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar.
Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit uw omgeving.
Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen.
Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Psychotherapie kan een goede keuze zijn wanneer u merkt dat u vastloopt in de manier waarop u met uzelf, met uw omgeving of met anderen omgaat.