Home

Welkom bij de praktijk voor psychotherapie- Opgrimbie

Systeemtherapie?

Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen,
zoals het gezin, het gezin van herkomst, de partnerrelatie, familie, werk, school.
Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit uw omgeving.
Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen.
Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.